Những cây cầu ấn tượng bậc nhất thế giới.

1, Cầu ánh trăng (Moon Bridge, Tapei, Taiwan):

Cầu ánh trăng- Moon Bridge

2, Cangas de Onis (Cangas de Onis, Spain):

Cangas de Onis

3, Cầu vàng (Golden Bridge, Da Nang, Vietnam):

Cầu vàng Đà Nẵng

4, Langkawi Sky Bridge (Langkawi Sky Bridge , Malaysia):

Langkawi Sky Bridge

5, Cầu bóng bay (Balloon Bridge ,Japan):

Cầu bóng bay

6, Cầu Banpo (The Banpo Bridge, South Korea):

Cầu Banpo

7, Cầu ác quỷ (Devil’s bridge ,Bulgaria):

Cầu ác quỷ

8. Cầu gốc cây (Tree Root Bridge , India):

Cầu gốc cây

9. Cầu đi trong mây (Bridge into the Clouds ,Mt Rainier, USA):

Cầu trên mây

10, Cây cầu cổ tích (Fairy Bridge ,Scotland):

Cây cầu cổ tích

Nguồn tham khảo: thetimecave.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *